ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Η αλλαγή αφορά στα μαθήματα :

Η αλλαγή αφορά στα μαθήματα :

ΥΕ265 Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του (Α. Σακελλαρίου)
ΕΕ266 Ο γραμματισμός στο σχολείο (Α. Σακελλαρίου)

Υ211 Ιστορία & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση (Α.Ανδρέου)

Υ403 Διδακτική της Ιστορίας (Α.Ανδρέου)

Υ116 Συγκριτική Παιδαγωγική (Κ. Βρυνιώτη)

ΕΕ501 Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ι. Θωίδης & Κ. Βρυνιώτη)

ΕΕ168 "Ζητήματα Ειδικής Αγωγής" (Γκιαούρη)

© 2020 eled.uowm.gr