Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Οι αλλαγές αφορούν:

α) στην ώρα μαθήματος του κ. Σ. Ξεφτέρη « ΥΕ361 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» 3ου εξαμήνου β) στην ώρα και μέρα του μαθήματος « Υ117 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ » 7ου εξαμήνου

γ) στην ώρα και μέρα του μαθήματος « ΥΕ142 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 5ου εξαμήνου

© 2020 eled.uowm.gr