Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Υποβολή δικαιολογητικών από 22.11.2019 (10:00) έως και 2.12.2019

Μαζί με την Αίτηση Μετεγγραφής 2019 οι επιτυχόντες υποβάλλουν στην γραμματεία του Τμήματος:

  1. Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  3. Φωτογραφία 1 (μία) τύπου ταυτότητας.
  4. Βεβαίωση από τη σχολή προέλευσης.

© 2020 eled.uowm.gr