ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέσω της πλατφόρμας UNIVERSITY STUDENT SYSTEM (students.uowm.gr) λόγω τεχνικών προβλημμάτων που ανέκυψαν  δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα  17/02/2023 .

Θα καταβλήθεί κάθε δυνατή ενέργεια , ώστε να λειτουργήσει το σύστημα κατά την ημέρα του Σαββάτου. Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν τη  Δευτέρα.

Από τη γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr