Κατάθεση αιτήσεων για την έγκριση πτυχιακής εργασίας. (9/5/2024 έως 31/5/2024)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (που ήδη βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους) και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες έχουν  επιλέξει τα θέματα ή τις θεματικές για τις πτυχιακές τους εργασίες, κατά τον μήνα Μάιο και  συγκεκριμένα  από 9/5/2024 έως και 31/5/2024 πρέπει να  υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΤΔΕ, είτε μέσω email στο acharalampidou@uowm.gr  ή αυτοπροσώπως.

Κατά τον μήνα Ιούνιο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα εγκρίνει την τελική διατύπωση του θέματος και θα ορίσει δεύτερο βαθμολογητή.

Πτυχιακή εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανατεθεί πέρα από το χρονικό όριο της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου.

Από τη Γραμαμτεία

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr