Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 (Ορθή επανάληψη της καταληκτικής ημερομηνίας της Προκήρυξης με αριθ. πρωτ.: 1197/13-5-2024)

© 2020 eled.uowm.gr