Υποτροφίες Στέγης από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Ιδρύματος ανακοίνωσε την παροχή 100 υποτροφιών στέγης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-202, ύψους 1200€. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, (α) με αναπηρίες, (β) από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και (γ) Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση

© 2020 eled.uowm.gr