Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες

Καλημέρα σας,

Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, το υπ’ αριθμ. 64441/Ζ1/10-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά σε υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0939bc060b5f2c661d53175cc185d8b37203.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.

Ευχαριστώ

Από τη Γραμματεία

© 2020 eled.uowm.gr