ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο mail της γραμματείας του Τμήματος miliadou@uowm.gr

Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.

© 2020 eled.uowm.gr