Γνωστοποίηση διατάξεων του αρ. 39 παρ. 29 του Ν. 4186/2013 περί εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υιοθετηθέντων τέκνων από τη Βουλή, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr