Εξ αποστάσεως διενέργεια μαθημάτων του Π.Τ.Δ.Ε. την Παρασκευή 17/3/2023

Την Παρασκευή 17/3/2023 τα μαθήματα του Π.Τ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Ο σχετικός σύνδεσμος θα γνωστοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Eclass.

Από τη γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

 

© 2020 eled.uowm.gr