Αίτηση πτυχίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν τον Μάρτιο, να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση (επισυνάπτεται).

(Όλα τα πεδία της αίτησης με μικρά γράμματα.)

  • Το αρχείο να σταλεί στο miliadou@uowm.gr ή να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 22/02/2019.
  • Όποιοι φοιτητές επιθυμούν πάπυρο, τα χρήματα (10€) θα κατατεθούν στην γραμματεία την ημέρα της ορκωμοσίας.
  • Οι Πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν την ορκωμοσία για να καταθέσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και να υπογράψουν .
  • Σε περίπτωση που οι πτυχιούχοι ήταν δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα πρέπει να επιστρέψουν και την κάρτα σίτισής τους.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr