Αίτηση πτυχίου Ιούλιος 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν τον Ιούλιο, να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση (με πεζά γράμματα) και να την καταθέσουν στη γραμματεία το αργότερο μέχρι 01/07/2022.

Επίσης, οι ανακηρυχθέντες πτυχιούχοι θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης στον σύνδεσμο https://career.uowm.gr/career-office-registration/

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr