Ενημέρωση σχετικά με τις διαγραφές των λιμναζόντων φοιτητών.

Σας ενημερώνουμε  παραθέτοντας σας το συννημένο αρχείο  απο τη Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τις διαγραφές των λιμναζόντων φοιτητών.

© 2020 eled.uowm.gr