ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (σας ενδιαφέρει)

Τα μαθήματα της κ Ρετάλη

  1. Εκπαιδευτική Έρευνα: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων ΥΕ 366
  2. Εκπαιδευτική Έρευνα: Ανάλυση Ποσοτικών   Δεδομένων ΥΕ 367

δε θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3/4/2024

Από τη Γραμματεία

© 2020 eled.uowm.gr