Εγχειρίδιο για το μάθημα “Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων”

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Για το μάθημα “Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων” θα προμηθευτείτε το εγχειρίδιο: Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εκδόσεις Κυριακίδη.
Η διδάσκουσα του μαθήματος

© 2020 eled.uowm.gr