Εγχειρίδιο για το μάθημα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Για το μάθημα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας” το εγχειρίδιο το οποίο θα προμηθευτείτε είναι: Κοροσίδου, Ε. & Γρίβα, Ε. (2022). Δεύτερη/Ξένη γλώσσα στην πρώιμη παιδική ηλικία. Εκδόσεις Κυριακίδη.
Η διδάσκουσα του μαθήματος
 

© 2020 eled.uowm.gr