Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών στο Φοιτητολόγιο Universis

Καλησπέρα σας,

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis https://students.uowm.gr.

Το εγχειρίδιο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://blogs.uowm.gr/universis/files/2024/03/manual_student.pdf

Επίσης το συγκεκρμμένο εγχειρίδιο που αφορά τους φοιτητές/τριες έχει αναρτηθεί σε διακριτό σημείο της ιστοσελίδας του τμήματος μας.

Παρακαλώ όλοι οι φοιτητές/τριες να προβούν σε ανάγνωση του συγκεκριμμένου εγχειριδίου ,  ώστε να μπορούν από τις 20/5/2024 που ξεκινά η λειτουργία του νέου φοιτητολόγιου  Universis, να  μπορούν να αναπεξέλθουν με επιτυχία στο κομμάτι που αφορά φοιτητικά θέματα .(π.χ αιτήσεις για παραλαβή εγγράφων κ.τλ).

Ευχαριστώ

Από τη Γραμματεία

© 2020 eled.uowm.gr