Δηλώσεις μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)

α. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 6ου και 8ου εξαμήνου θα μπορούν να δηλώνουν ως ΕΕ τα μαθήματα ΥΕ που προσφέρονται στο 4ο και 6ο εξάμηνο αντίστοιχα από την Πέμπτη μετά τις 15:00.

β. Ο αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα ΕΕ έχει αυξηθεί και προσφέρεται η δυνατότητα δήλωσής τους.

Από τη Γραμματεία του ΠΤΔΕ

 

© 2020 eled.uowm.gr