Δικαιολογητικά εγγραφών για τους πρωτοετείς φοιτητές

                                        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ&Si

                                        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                   

     ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το ακαδ. έτος 2016-17 και ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά, παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος  τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 26-9-2016 :

1.Φωτοτυπία της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

2.Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

3.Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου

4.Για τα αγόρια και πιστοποιητικό γεννήσεως

 

                                                                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2020 eled.uowm.gr