ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ WORKSHOP «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σας προσκαλούμε στο Διατμηματικό – Διϊδρυματικό Workshop «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Από τη Θράκη στη Δυτική Μακεδονία» που οργανώνουν  το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών – Π.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ, Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, το Π.Δ.Μ. Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας & Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Δ.Π.Θ. και το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας την Πέμπτη, 19 Μαΐου 17:00-20:00 και την Παρασκευή 20 Μαΐου, 9:30-13:10.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr