Ειδική Αγωγή & Μαθησιακές Δυσκολίες

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος Υ102
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Χ13
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της αναπηρίας. Φύση και έννοια της αναπηρίας. Ιστορικοκοινωνική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής. Η εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής από το 1906 έως σήμερα. Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση των Ειδικών Αναγκών. Πρώιμη παρέμβαση: Σύγχρονες τάσεις. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογενείας. Άτομα με Αναπηρίες: Νοητική Καθυστέρηση, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Διάσπασης Προσοχής / Υπερκινητικότητας, Συναισθηματικές Διαταραχές, Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας, Σοβαρά προβλήματα Όρασης και Ακοής, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Σωματικές αναπηρίες και άλλα Προβλήματα Υγείας. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για παιδιά με Αναπηρία ή Ειδικές Ανάγκες. Σχολική Ενσωμάτωση. Μοντέλα ένταξης, ενταξιακές πολιτικές και πρακτικές σε Η.Π.Α. και Ευρώπη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr