Διδακτική των Μαθηματικών

6ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Λεμονίδης Χαράλαμπος
Κωδικός Μαθήματος Υ404
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3 ώρες
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED158/ και http://mathslife.eled.uowm.gr/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και είναι ικανοί να: - διδάσκουν το μάθημα των μαθηματικών σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης -δημιουργούν ένα σχέδιο διδασκαλίας για το μάθημα των μαθηματικών - αξιολογούν τους μαθητές και τον εαυτό τους ως διδάσκοντες - δημιουργούν ή συμπληρώνουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών - χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία τους

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη: Α: Μαθήματα για την προετοιμασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. Β: Επισκέψεις των φοιτητών στα σχολεία για να πραγματοποιήσει ο καθένας μια διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα: - Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών - Μέθοδοι διδασκαλίας για τα μαθηματικά - Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών και σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού Σχολείου - Χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών - Παρουσίαση του σχεδιασμού μιας διδασκαλίας - Εφαρμογή του σχεδιασμού μιας διδασκαλίας με παραδείγματα - Παρουσίαση διδασκαλίας - Αναφορά στις μαθησιακές δυσκολίες - Παρουσίαση πηγών για να συμβουλεύονται τη διδακτική ανάλυση των μαθηματικών εννοιών Βιβλιογραφία Βαινάς, Κ. Ανάλυση της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα. Εκδόσεις Γρηγόρης. Αθήνα 2000. Φ. Καλαβάσης, Μ. Μειμάρης. Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών. Εκδόσεις Προτάσεις. Αθήνα 1992. Ε. Κολέζα. Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών. Εκδόσεις Leader Books. Αθήνα 2000. Ε. Κολέζα, Μακρής, Σούρλας. Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών. Διδακτικοί στόχοι ταξινομίες δραστηριότητες. Cutenberg. Αθήνα 1993. Χ. Λεμονίδης (1994). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240. Χ. Λεμονίδης (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195. Χ. Λεμονίδης (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου . Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 235. Streefland, L. (1991). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισαγωγή-Επιμέλεια Ε. Κολέζα, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα. Φιλίππου, Γ, Χρίστου, Κ. Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις Δαρδανός. Αθήνα 1995. Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Επιμελητής: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος. Εκδόσεις: Τυπωθήτω. Αθήνα. Τρόπος αξιολόγησης - Κάθε φοιτητής θα πραγματοποιήσει διάφορες μικρές εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο βαθμός των εργασιών αυτών θα προσμετρήσει στο 20% του συνολικού βαθμού. - Κάθε φοιτητής θα πραγματοποιήσει μια πειραματική διδασκαλία και θα προετοιμάσει μια γραπτή εργασία για τη διδασκαλία αυτή. Ο βαθμός της διδασκαλίας και της εργασίας θα προσμετράει στο 50% του συνολικού βαθμού. - Οι τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα προσμετράει στο 30% του συνολικού βαθμού.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Σχέδια μαθήματος, μικροεφαρμογές προγραμμάτων διδασκαλίας μαθηματικών
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Οι μαθητές στη διδασκαλία τους της πρακτικής άσκησης χρησιμοποιούν και την τεχνολογία
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ηλεκτρονική βάση μαθήματος
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακή διδακτική άσκηση 0.5 ECTS
Προετοιμασία για διδασκαλία στην τάξη 2 ECTS
Ασκήσεις διδακτικές για την προετοιμασία της διδασκαλίας 1 ECTS
Πραγματοποίηση πειραματικής διδασκαλίας σε σχολείο 0.5 ECTS
Συγγραφή εργασίας για διδασκαλία 1 ECTS
Σύνολο Μαθήματος 5 ECTS
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορεί να ελέγξουν το γραπτό τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Χ. Λεμονίδης (1994). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240. Χ. Λεμονίδης (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου . Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 235. Χ. Λεμονίδης (2013). Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Νοεροί υπολογισμοί. Λογαρέζω με το τσιμίδι μ’. Εκδόσεις Ζυγός. Θεσσαλονίκη, σελ. 440. Χ. Λεμονίδης (2016). Στην τροχιά των ρητών. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Streefland, L. (1991). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισαγωγή-Επιμέλεια Ε. Κολέζα, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα. Φιλίππου, Γ, Χρίστου, Κ. Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις Δαρδανός. Αθήνα 1995. Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.Μια Εξελικτική Διδασκαλία. Επιμελητής: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος. Εκδόσεις: Τυπωθήτω. Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal for research in mathematics education Research in Mathematics Education International Journal for Mathematics Teaching and Learning Journal of Mathematics Teacher Education

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση