Απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού πρωτοετών φοιτητών.

    Ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού

(username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και συγκεκριμένα από τις 8 Οκτωβρίου και μετά κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και ειδικότερα:

   α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν          αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης

   β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

© 2020 eled.uowm.gr