Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας – οριστικός πίνακας Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλησπέρα,
σας στέλνουμε τον οριστικό πίνακα σχετικά με την πρόσκληση “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024″ για το Τμήμα μας.
Από τη Γραμματεία

© 2020 eled.uowm.gr