Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΣΤ5/Σ182/29-03-2023)

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΣΤ5/Σ182/29-03-2023 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε η “…εξ αποστάσεως λειτουργία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα κατά το διάστημα 24042023 έως 05052023…”

Επισημαίνεται ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα λειτουργούν απρόσκοπτα οι διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος, ενώ και η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα διεξαχθεί κανονικά.

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr