Ανακοίνωση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Τα μαθήματα του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας για το ακαδημαϊκό χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί ο ακριβής τρόπος διεξαγωγής του κάθε μαθήματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3707/4-9-2020), η οποία αφορά στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και συγκεκριμένες οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν η κανονική, δια ζώσης διδασκαλία, στον βαθμό που οι παρούσες έκτακτες συνθήκες το επιτρέπουν. Προσπάθεια όλων είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων, διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού συνόλου.

© 2020 eled.uowm.gr