Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας” και “Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων”

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
τα μαθήματα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας” και “Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων” δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 05/04.
Θα λάβετε άμεσα ειδοποίηση σχετικά με την αναπλήρωση.
Η διδάσκουσα του μαθήματος

© 2020 eled.uowm.gr