ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σας στέλνω επαναληπτική  ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα ΙΙ, καθώς θα ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες, όπως μου αναφέρθηκε, επομένως στις 6/3/2023, 6-9 μμ και όχι στις 28/2/2023, όπως φαίνεται στην  προηγούμενη ανακοίνωση.
Από την γραμματεία
.

© 2020 eled.uowm.gr