Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των επι πτυχίω φοιτητών

  • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, ενώ ο φόρτος εργασίας των δηλωμένων μαθημάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τον προβλεπόμενο φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου (30 ECTS).
  • Οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τα οκτώ υποχρεωτικά εξάμηνα σπουδών μπορούν να εξεταστούν σε οποιαδήποτε εξεταστική, ανεξάρτητα από το εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) στο οποίο διδάσκεται το μάθημα μόνον εφόσον το μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν προϋπάρχει σε δήλωση μαθημάτων προηγούμενων ετών και έχουν ανταποκριθεί επιτυχώς στις υποχρεώσεις του μαθήματος (π.χ. για τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής ΥΕ θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν παρακολουθήσει τα 2/3 των παραδόσεων).
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν (ή να εξεταστούν) πάνω από δύο υποχρεωτικές διδακτικές στη Β΄ φάση σε ένα εξάμηνο (μία από τις διδακτικές των ανθρωπιστικών σπουδών και μία από τις διδακτικές των θετικών επιστημών).
  • Σε κάθε εξάμηνο μπορεί να δηλωθεί μόνο μία Φάση (Α΄, Β΄ ή Γ΄) της Πρακτικής Άσκησης.
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες που καλούνται να εξεταστούν σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα συνεννοηθούν άμεσα με τους καθηγητές/τριες για τον χώρο και τον χρόνο της εξέτασης.

 

© 2020 eled.uowm.gr