Ανακοίνωση για τα μαθήματα του της χειμερινής εξεταστικής περιόδου του ΠΤΔΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Για θέματα που αφορούν στην εξέταση των μαθημάτων της χειμερινής εξεταστικής περιόδου του ΠΤΔΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις των αντίστοιχων μαθημάτων στην πλατφόρμα Eclass

Από τη γραμματεία του ΠΤΔΕ

© 2020 eled.uowm.gr