Ανακοίνωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών 2019-2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος:
1.Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του φοιτητή
2.Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
3.Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
4.Μια (1) φωτογραφία
5.Πιστοποιητικό γεννήσεως ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 4 Οκτωβρίου 2019. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στη Διεύθυνση:
Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2020 eled.uowm.gr