Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών στο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
1 431/11-11-2022
2 436/11-11-2022

Από τη γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr