Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση”, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

Γνωστικό αντικείμενο

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

1206/3-3-2021

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Θωίδης

© 2020 eled.uowm.gr