Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

Γνωστικό αντικείμενο Α.Π. αίτησης
1. Αγγλικά ΙΙ 1091/1-3-2023
2. Διδακτική Θρησκευτικών 1087/28-2-2023

Ο πρόεδρος του ΠΤΔΕ

Ιωάννης Θωίδης

 

© 2020 eled.uowm.gr