Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022. Υποβολή δικαιολογητικών από 9.12.2021 έως και 15.12.2021

Μαζί με την Αίτηση Μετεγγραφής 2021 οι επιτυχόντες υποβάλλουν στην γραμματεία του Τμήματος:

– Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση τους.
– Φωτοτυπία ταυτότητας.
– Φωτογραφία 1 (μία) τύπου ταυτότητας.
– Βεβαίωση σπουδών από τη σχολή προέλευσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά (με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορά στη δ/νση: ΠΔΜ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100) .

© 2020 eled.uowm.gr