Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες στη Φλώρινα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Όσοι εκ των προπτυχιακών φοιτητών (παλαιών ετών) των Τμημάτων της Φλώρινας ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://web.uowm.gr/applications.

Επισημαίνεται πως η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει στις 7 Ιουνίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00 ενώ η υποβολή των δικαιολογητικών μαζί με την ηλεκτρονική  αίτηση ξεκινάει στις 7 Ιουνίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30.

Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου, είτε με ταχυδρομείο (Γραφείο Σίτισης-Στέγασης, 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, τηλ. 2385055203) κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

© 2020 eled.uowm.gr