1Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΤΔΕ

Τελικό πρόγραμμα 1ης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΔΕ

Στις 18 Ιουνίου 2021 και από τις 12:00-21:00 θα διεξαχθεί η 1η επιστημονική συνάντηση των υποψηφίων διδακτόρων του ΠΤΔΕ.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει Γεώργιος Παπαγιαννάκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστημίου Κρήτης

© 2020 eled.uowm.gr