Παπανικολάου Αναστάσιος

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Γραφείο: 214
Τηλέφωνο: 2385055032
E-mail: apapanikolaou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Περιβαλλοντική Συμπεριφορά. Ζητήματα αειφορίας. Μορφές μη-τυπικής και άτυπης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

© 2020 eled.uowm.gr