Συμπληρωματική της υπ΄αριθμ. 25634/Ζ1/19-2-2019 Απόφασης : “Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακ. έτος 2019-2020”

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019  Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 20-4-2019.

© 2020 eled.uowm.gr