Συνέδριο: “Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών”

25 Μαΐου 2018 έως 27 Απριλίου 2018

Συνδιοργάνωση: Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Ξένων Γλωσσών και Σχολή Ελληνικής Γλώσσας και Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης.

AFISA.jpg

© 2020 eled.uowm.gr