Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο: Η Κριτική Σκέψη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες – ΔΠΜΣ Τμ. Ιατρικής ΑΠΘ & Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ

18 Μαΐου 2019 10.00 - 16.00

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κριτική Σκέψη και ήπιες δεξιότητες στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» http://softskills.med.auth.gr/, που αναπτύσσεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, οργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο ακαδημαϊκού 8ωρου με τίτλο Η Κριτική Σκέψη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2019, ώρα 10.00 – 16.00, στον χώρο της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

© 2020 eled.uowm.gr