Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Θεωρία και Εργαστήρια

21 Οκτωβρίου 2015 16:30

ΘΕΜΑ: “Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Θεωρία και Εργαστήρια”

Συνέδριο και εργαστήρια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 21/10/2015 16.30.

Δηλώσεις για τα εργαστήρια γίνονται στους σχολικούς συμβούλους Π.Ε. Φλώρινας.

© 2020 eled.uowm.gr