Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα “Μη τυπικοί και άτυποι θεσμοί εκπαίδευσης, πολιτισμού και φροντίδας. Δυνατότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και δικτύωσης” την Τρίτη 15 Μαΐου 2022

15 Μαρτίου 2022 17.00

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr