9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

24 Απριλίου 2015 έως 26 Απριλίου 2015

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:
«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην πόλη της Καστοριάς.

© 2020 eled.uowm.gr