1Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΤΔΕ 2021

18 Ιουνίου 2021

Η 1η Επιστημονική συνάντηση των υποψηφίων διδακτόρων του ΠΤΔΕ θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2021 μέσω Ζοοm στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://zoom.us/j/92849711491, ZOOM ID:92849711491

Κατά την έναρξη των εργασιών θα υπάρξει εισήγηση του  Γεωργίου Παπαγιαννάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Κρήτης

 

© 2020 eled.uowm.gr