Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σακελλαρίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ265
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5 ECTS, 3 ΠΜ
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED156/

Περιεχόμενο μαθήματος

- Στοιχεία διαχρονικής μελέτης του λεξιλογίου. - Εισαγωγή στις λεξιλογικές θεωρίες. - Παραγωγή και σύνθεση. - Τρόποι συνδυασμού των λέξεων: συμφράσεις, στερεότυπες εκφράσεις, παροιμίες. - Σημασιολογικές λεξιλογικές σχέσεις: υπώνυμα- υπερώνυμα, αντίθετα, συνώνυμα. - Ομωνυμία, πολυσημία. - Μεταφορά. - Είδη και χρήσεις λεξικών. - Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στη γλωσσική διδασκαλία. - Συσχετισμός ειδών λόγου και λεξιλογίου, με στόχο την καλύτερη διδασκαλία των κειμένων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση