Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παλαιγεωργίου Γιώργος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ335
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://makeymini.wikispaces.com

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα πρέπει - να γνωρίζουν βασικές αρχές σχεδίασης - να είναι σε θέση ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν σε ομάδες σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού - να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν οι ίδιοι μικρο-λογισμικό για τις διδακτικές τους ανάγκες - να αποκτήσουν δεξιότητες αξιοποίησης ενός σημαντικού εύρους εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική καταλληλότητα και ευχρηστία του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Γενικές ικανότητες

Ομαδική εργασία Σψεδιασμός και διαχείριση έργων Άσκηση κρικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικάς και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Περιεχόμενο μαθήματος

Τι είναι η σχεδίαση, ποιες είναι οι αρχές της σχεδίασης, τι είναι η συμμετοχική σχεδίαση. Αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτικό λογισμικό για σχεδίαση και ανάπτυξη, κανόνες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Λόγω της σχέσης του γνωστικού αντικειμένου με την τεχνολογία, το μάθημα βασίζεται στις ΤΠΕ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Λόγω της σχέσης του γνωστικού αντικειμένου με την τεχνολογία, το μάθημα βασίζεται στις ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Λόγω της σχέσης του γνωστικού αντικειμένου με την τεχνολογία, το μάθημα βασίζεται στις ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εξέλιξη των εργασιών τους σε κοινόχρηστες σελίδες ενός wiki
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Skype, wiki, email
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακές διαλέξεις 39
Δημιουργία πρότυπης εκπαιδευτικής εφαρμογής 41
Αυτόνομη μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Πρόοδος.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Δημόσια παρουσίαση των εργασιών

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βοσνιάδου Στέλλα, De Corte Erik, Glaser Robert, Mandl Heinz, Σελίμης Στάθης, Κουκουτσάκης Αντώνης, Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε., 2006 CHRISTIAN DEPOVER, THIERRY KARSENTI, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2010 Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντέλας Π. (2003) Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταίχμιο. Τσέλιος Ν. (2007) Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού: Βασικές υπηρεσίες και παιδαγωγικές χρήσεις, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Educational Computing Research Journal of Interactive Learning Research Journal of Research on Technology in Education Journal of Technology And Teacher Education Learning, Media and Technology

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση