Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παλαιγεωργίου Γιώργος
Κωδικός Μαθήματος Υ305
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://tpedimotiko4.wikispaces.com

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρα τους μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: o να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το εύρος του διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού o να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες λογισμικού και τις κατηγορίες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηριχθούν o να χρησιμοποιούν αποδοτικά εκπαιδευτικό λογισμικό από διαφορετικές κατηγορίες o να σχεδιάζουν σενάρια διδακτικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού είτε με γενικού τύπου εργαλεία λογισμικού, είτε με εξειδικευμένο λογισμικό για ειδικές διδακτικές o να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού για διαφορετικές απαιτήσεις μάθησης

Γενικές ικανότητες

αυτόνομη εργασία σχεδιασμός και διαχείριση έργου άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

- Διαδικτυακές εφαρμογές γενικής χρήσης o Web 2.0 εισαγωγή o Wiki o Iστολόγια / μικροιστολόγια o Kοινωνικά δίκτυα o Εφαρμογές αποδοτικότητας (comics, collaborative text, to-do lists, podcasting, vodcasting etc.) - Τεχνολογία στο αναλυτικό πρόγραμμα o διδασκαλία γλώσσας και ξένων γλωσσών o διδασκαλία μαθηματικών και θετικών επιστημών o διδασκαλία κοινωνικών επιστημών o διδασκαλία τέχνης και μουσικής o διδασκαλίας φυσικής αγωγής και αγωγής υγείας o διδασκαλία ειδικής αγωγής - Θεωρητική προσέγγιση o Εργασίες σχεδιασμού της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας: προβλήματα που λύνονται / ΤΠΕ και Πνευματική / Ηθική / Κοινωνική /Πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών o Θεωρίες μάθησης και μοντέλα ενσωμάτωσης / διδακτική μεθοδολογία / Διδακτικός σχεδιασμός o Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων με το εκπαιδευτικό λογισμικό / Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού o Αναδυόμενες τεχνολογίες (augmented reality, interactive surfaces, προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα) o Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Λόγω του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, πολύ έντονη χρήση της τεχνολογίας
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Λόγω του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, πολύ έντονη χρήση της τεχνολογίας
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Λόγω του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, πολύ έντονη χρήση της τεχνολογίας
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης με ερωτήσεις κλειστού τύπου
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
skype, τηλεδιασκέψεις, email
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστήρια 39
Εργασία δημιουργίας παρουσίασης για εκπαιδευτική εφαρμογή 11
Εργασία δημιουργίας προτεινόμενου διδακτικού πλάνου 10
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό σύστημα και τράπεζα ερωτήσεων

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Smaldino, Lowther, Russel, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση, Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ ΣΙΑ ΕΕ, 2010 Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Καραγιαννίδης Χαράλαμπος,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τσιάτσος Θρασύβουλος, Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ ΥΙΟΙ Α.Ε., 2007 Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδασκαλίας, M. D. Roblyer, επιμέλεια Μουνδρίδου Μαρία, 2008, εκδόσεις έλλην Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση. Τ. Newby, D. Stepich, J. Lehman, J. Russell, 2009, εκδόσεις Επίκεντρο. Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή, Μικρόπουλος Τάσος, Μπέλλου Ιωάννα Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Β. Κόμης, 2004, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Computers & Education Educational Technology & Society Educational Technology Research and Development Journal of Interactive Learning Research Journal of Research on Technology in Education Journal of Technology And Teacher Education Learning, Media and Technology

© 2018 eled.uowm.gr