Παιδαγωγική

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Βασιλική
Κωδικός Μαθήματος Υ113
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός και έργο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, εννοιολόγηση των βασικών παιδαγωγικών όρων. Θεωρητική θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Τα ανθρωπολογικά και κοινωνικά δεδομένα που θεμελιώνουν την αναγκαιότητα της αγωγής. Τα όρια και οι δυνατότητες της αγωγής. Επιστημολογικές κατευθύνσεις: από τα παραδοσιακά παραδείγματα στις νέες τάσεις. Κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Η συνεργασία με άλλες επιστήμες για τη συγκρότηση ενός διεπιστημονικού πεδίου έρευνας και μελέτης του αντικειμένου της.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
4. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ακολουθώντας τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση